Szanowni Państwo,

Uczestników i Uczestniczki badania prosimy o zarejestrowanie się w witrynie poprzez utworzenie osobistego konta. Tylko w ten sposób otrzymają Państwo dostęp do treści zakładek: Dzienniczek, Opisy do zdjęć oraz Do pobraniaLogowanie się będzie konieczne za każdym razem kiedy będą państwo chcieli uzyskać dostęp do w/w miejsc. Sugerujemy zatem utworzenie w swojej przeglądarce stałego linku bezpośrednio do panelu logowania. Po logowaniu zobaczą Państwo następujące podstrony:

  • dzienniczek obserwacji (wraz z instrukcją),
  • formularz opisu zdjęć,
  • zakładkę z dokumentami związanymi z rozliczeniem finansowym.

Fotodziennik

Wkrótce dotrze do Państwa aparat fotograficzny, by w ramach foto-etnografii w udokumentowali Państwo okoliczności pracy. Zdjęcia, wywołane przez nas, stanowić będą podstawę do kolejnych wywiadów i dokumentacji.

Prosimy o sfotografowanie, tego, co najlepiej Pani/a zdaniem oddaje temat pracy w domu. Fotografie wykonane są jednorazowym aparatem z fleszem, który nie wymaga żadnych umiejętności, ani specjalnej obsługi (jakość nie jest tu najważniejsza). Zawartość oraz forma (technika) zdjęcia jest dowolna – można fotografować ludzi, przedmioty, sytuacje, emocje, wydarzenia, itd. Wskazówki, czy też przykładowe tematy zdjęć mogą dotyczyć:

  • (a) pozytywne strony i szanse pracy w domu,
  • (b) negatywne strony i zagrożenia pracy w domu,
  • (c) moje miejsce/a telepracy,
  • (d) moje miejsce pracy a moje miejsce zamieszkiwania (dom),
  • (e) telepracownik i współmieszkańcy;

Prosimy wykorzystać wszystkie 27 klatki filmu, zależy nam na tym całość foto dzienniczka zamknęła się w przeciągu jednego tygodnia (obejmującego dni wolne: sobota i niedziela). Prosimy o wykonanie min. 3 zdjęć każdego dnia. Zdjęcia prosimy opatrywać komentarzami wpisywanymi bezpośrednio w pola przygotowane na poniższej podstronie.

Aparat fotograficzny prosimy spakować do załączonej koperty, podpisać (loginem użytym przez Państwa w tej fazie badań) i przesłać na nasz adres:

Wydział Humanistyczny AGH 
ul Gramatyka 8a
30-071 KRAKÓW
(DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH)

Strona z dokumentami

Tu znajdują się dokumenty, które wiążą się z umowami w ramach badań. Pod każdym dokumentem (szczegóły) znajdą Państwo możliwie szczegółowe opisy dot. konkretnych dokumentów.

Dwie ważne informacje:

1) WAŻNE: proszę zapoznać się z oświadczeniem nr. 1. W dokumencie wskazują Państwo czy podstawą rozliczenia Państwa pracy jest faktura VAT (jeśli Państwa działalność firmowa pokrywa się z naszym zadaniem, tj. przygotowaniem fotoeseju) czy też umowa o dzieło. Prosimy przesłać  do nas INFORMACJĘ MAILOWĄ czy mogą Państwo podpisać Oświadczenie nr 1. i  czy będą Państwo wystawiać fakturę. Prosimy zatem o pilną informację (do 5. listopada) dot. tego oświadczenia na adres mailowy: kraczka@agh.edu.pl  

2)  wzór umowy, którą otrzymają Państwo w formacie PDF. Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy i przesłanie nam niezbędnych danych (zaznaczone na czerwono).
Przygotowane umowy zostaną Państwu odesłane mailem w formacie PDF z prośbą o wydruk i podpisanie po stronie wykonawcy w 3 egzemplarzach. Do umowy prosimy dołączyć podpisane Oświadczenia (1 egz.):
– Oświadczenie numer 1.
– Oświadczenie o prawach autorskich,
– Oświadczenie do celów podatkowych;

Prosimy o przesłanie ich na adres
Wydział Humanistyczny AGH 
ul Gramatyka 8a
30-071 KRAKÓW
(DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH)