Dzienniczek obserwacji

Instrukcja wypełniania

Z kim spędzałeś czas?

kto w danym momencie przebywał w Twoim otoczeniu: np. domu/mieszkaniu

Sam

Z mężem / żoną / partnerem /ką

Z dzieckiem

Z dziećmi

Z nianią / pomocą domową

Z innymi członkami rodziny

Ze znajomymi

inne

Co robiłeś?

Prywatna rozmowa przez telefon/komunikator

Służbowa rozmowa (telefon/komunikator)

prywatna rozmowa (telefon/komunikator)

praca przy komputerze

jedzenie

rozmowa z domownikami

wypoczynek poza domem

wypoczynek w domu

zakupy

Prace domowe

inne

Nad czym pracowałeś?

Praca - co?

Gdzie przebywałeś?

w domu

kuchnia

miejsce odpoczynku

miejsce pracy

inne

Gdzie przebywałeś?

poza domem

biuro coworkingowe

spotkanie biznesowe na mieście

podróż

zakupy

rozrywka

aktywność sportowa

inne

Sending