Badania prowadzi zespół w składzie:

dr hab Jacek Gądecki, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jgadecki@agh.edu.pl

dr Marcin Jewdokimow, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, m.jewdokimow@uksw.edu.pl 

dr Magdalena Żadkowska, Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, magda.zadkowska@wp.pl