Telepraca traktowana i promowana we współczesnej Polsce jako narzędzie zapewniające elastyczne formy zatrudnienia, zwłaszcza dla kobiet. Okazuje się jednak poważnym wyzwaniem, które prowadzić może do poważnych problemów i ograniczeń w życiu rodzinnym. 

Projekt stanowi propozycję badań, które nie koncentrują się wyłącznie na telepracowniku, ale wskazują na wpływ, jaki telepraca wywiera zarówno na osobę pracującą, jak i jej/jego bliskich, a także na znaczenie tego sposobu wykonywania pracy dla konstruowania materialnej i symbolicznej przestrzeni domu, ról rodzinnych, zawodowych i związanych z płcią społeczno-kulturową. 

Celem naszego projektu jest 30-miesięczne etnograficzne studium dotyczące wpływu odpłatnej pracy domowej o charakterze telepracy na  przestrzeń prywatną oraz na kształtowanie praktyk życia codziennego we współczesnym polskim domu.


Projekt sfiansowany ze środków NCN w ramach 9 edycji konkursu SONATA nr 220838